Hlad a nevědomost

kategorie: Mediální setba

Učinili jsme přirovnání mezi hladem a nevědomostí - dvěma velkými pohromami lidstva a to nám pomáhá při studiu, aby nás světlo pochopení naučilo kráčet jistě a žít užitečně.

Hlad oslabuje tělo.
Nevědomost zatemňuje duši.

Hlad sužuje.
Nevědomost znecitlivuje.

Hlad se staví na odpor.
Nevědomost klame.

Hlad je příčinou bezprostřední bolesti.
Nevědomost je příčinou budoucího neštěstí.

Hlad je akutní stav.
Nevědomost tichý problém.

--

Všude na světě vidíme hladové a nevědomé v různých situacích.

Hladový obtížně pracuje, aby se uživil.
Nevědomý je lhostejný ke Světlu.

Hladový opakovaně prožívá svůj nedostatek.
Nevědomost se neprojeví.

Hladový je na očích.
Nevědomost není vidět na první pohled.

Hladový má svou potřebu.
Nevědomý skrývá svou nevědomost sám před sebou.

--

Kdokoliv dokáže utišit hlad.
Jen málokdo může pomoci od nevědomosti.

K vyřešení hladu stačí jen rozdat chléb.
Pro odstranění nevědomosti je nezbytné šířit světlo.

Takto si představme posla Božího.
Všichni víme, že chléb přinášeli žáci Ježíšovi, aby jej mohl rozmnožit ve prospěch hladovějících, což v dnešní době můžeme učinit snadno. Ale světlo a poznání dával Pán svým žákům, aby ho mohli šířit ve prospěch nevědomých. To vyžaduje neúnavnou vytrvalost a službu pro dobro ostatních plnou lásky a sebeobětování.

Pomůže nám nabízená představa o pojetí hladu a nevědomosti. Dospíváme k závěru, že ve Spiritusmu nám nepomohou jen přátelé, kteří jsou médiální, aby nás zbavili Zneklidnění z viděného hladu. Především potřebujeme drahé přátele, kteří jdou příkladem. Vyvedou nás z pohodlí nevědomosti a pomohou nám prozřít.

Mediální setba

Kniha vznikla v roce 1960 a o rok později byla vydána jako 66. kniha. Obsahuje 90 přednášek na různá témata, jež se konaly v centru „Comunhão Espírita Cristã”. Autorem přednášek je Emmanuel a zapsal je Chico Xavier.