Karma

kategorie: Odpovědi

Otázka - Pokud je odpuštění, tak proč existuje karma?

Odpověď - Jednou z největších ctností, o kterou duše usiluje, je odpuštění pramenící ze srdce. Schopnost odpustit je vlastní všem vyvinutým duším a projevuje se úplným zapomenutím urážek či zranení apod.

Je to prosté. Duch sám prosí Boha o možnost narodit se na Zemi, aby tam mohl projít zkouškami, osvobodil se od svých karmických dluhů a špatných skutků v minulých životech. Duch potřebuje vše odčinit, jen tak dosáhne klidu.

V tomto smyslu nás Spiritismus učí, že duch, jež lituje svých provinění, se stává lepším. Musí ale odčinit svou minulost.


 

Odpovídá: Chico Xavier za vedení Emmanuela

Odpovědi

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1995 jako 382. kniha. Název v originálu je „PLANTÃO DE RESPOSTAS - PINGA FOGO II”. Obsahuje rozhovory z televizního pořadu Pinga fogo z roku 1971. Kniha je přepisem otázek a odpovědí, které v pořadu zazněly.