Na prahu nové éry

kategorie: Pinga Fogo - první rozhovor

Almir Guimarães (pokládá otázku): Pan José Polianzi se ptá: "Proč napsal Chico Xavier v roce 1935 v jedné ze svých knih, že je Mars obydlený, když americké sondy zjistily, že je stejně opuštěný, jako Měsíc?"

Chico Xavier: Tuto otázku jsem studoval s duchem Emmanuelem a přestože si nesmírně vážíme všech vědeckých objevů, musíme poznamenat, že bude nutné počkat na další vývoj vědy v otázce antihmoty. Pro snažší pochopení ji dnes vědci nazývají "opačná hmota".

My tedy víme, že vesmír není prázdný, přestože nám sondy mohou přinášet opačný názor z hmotného hlediska. Život se totiž nachází v jiných dimenzích.

Nacházíme se na prahu nového času, kdy věda odhalí nesmírnou budoucnost vesmíru. Je potřeba počkat, až vědci pochopí život v jiných dimenzích a v jiných vibračních prostorech a vysvětlí to nám všem, synům a dcerám Země.

Pokud si dobře pamatuji, Allan Kardec vysvětluje v knize "Kniha duchů" v otázkách a odpovědích č. 56 a 57(1), že povaha jiných světů a jejích obyvatel se může velmi lišit od obyvatel Země.

André Luiz nám vyprávěl s takovou přesností a jistotou o městě pojmenovaném Náš domov, které se nachází v prostoru nad určitou oblastí Brazílie. Je to město vybudované spirituálními bytostmi a je plné nejrůznějšího vybavení a se širokými možnostmi studia, jež by mohlo uhasit náš hlad po poznání a vývoji.

(1) Pozn. překladatele: číslování je správné jen pro knihu vydanou v Brazílii. V českém vydání je to č. 63 a 64.

Pinga Fogo - první rozhovor

Večer 28. 6. 1971 byl pro São Paulo a celou Brazílii přelomem, protože tento den se poprvé živě vysílal pořad „Pinga Fogo” a vystoupil v něm Francisco Cândido Xavier, médium z Uberaby. Kniha obsahuje právě tento pořad v písemné podobě. Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 111. kniha.