Nápad

kategorie: Myšlenky a život

Ukázka byla uvedena ve třetím čísle časopisu Spiritart 2021/3

Více zde

 

Jev mentální sugesce se považuje za vlastní spíše jen specifickému prostředí pracoven hypnotizérů.

Grasset, přední neurolog Montpellierovy školy, dospěl k tomu, že začal rozdělovat nápady do dvou kategorií: intrahypnotické, které probíhají v průběhu indukovaného spánku, a posthypnotické, které probíhají po probuzení.

Nicméně nápady se dějí každou chvíli v životech všech bytostí na základě neustálého mentálního zrcadlení. Nápadů se nejvíce zmocnila magie, která symbolizuje vládu skrytých sil a která ji používá ve všech náboženských obřadech na Zemi, v nich spolupracují mocní vtělení i nevtělení lidé a ovlivňují prosté a běžné lidi a snaží se ovládnout jejich činy.

Čistá a prostá mentální síla nese myšlenku jako živý obraz. Nápad je jako elektřina, výbušnina, pára nebo atomová energie, není dobrá ani špatná, záleží však, jak ji použijeme. Využíváme ji tedy nejen na oltáři modlitby a v posvátných symbolech bohoslužby, radící lidem ctnost a pokrok, ale také v temných obřadech sekt, které ovládají a ukazují takovou nízkost psychiky, jež inspiruje k nemorálnosti a vzpouře.

Naše emoce, myšlenky a činy jsou prvky, které mohou ostatní přimět k napodobení.

Všichni odrážíme mentální energii, kterou jemně ovlivňujeme ostatní, a všichni jsme ovlivňováni stejnou energií, která se zrodila v mozku druhých.

Každým postojem naší existence polarizujeme síly u těch, kteří jsou naladěni na způsob našeho bytí, a nutíme je k vědomému či nevědomému napodobování.

Tento princip odrazu ovlivňuje naši aktivitu ve všech životních fázích.

Škola je domovem zasvěcení pro duše, které se začínají intelektuálně zdokonalovat, a současně tvoří centrum podmíněných reflexů pro miliony duchů, kteří se reinkarnují, aby opět dosáhli výsledků v oblasti inteligence prostřednictvím vzdělání.

S pomocí mnohých učitelů, kteří nás vedou z katedry a pódia, z knih a tisku, přebíráme ve světě naši psychickou skutečnost určenou tím, co jsme v minulosti získali po emocionální stránce s pomocí druhých, s možností více rozvinout vůli pro správné přizpůsobení se Vyššímu životu.

Dnes jsme dědici odrazů našich včerejších zkušeností, s možností změnit jejich směr ke skutečnému štěstí.

Tím, že pomáháme ostatním, obracíme současně tuto pomoc v náš prospěch. Když pokorně snášíme vrtkavost obnovující se cesty, vštěpujeme trpělivost a solidaritu všem, kteří jsou kolem nás.

Když pomáháme, pomáháme sami sobě.

Když sloužíme, sloužíme sami sobě.

Prostřednictvím spontánních nápadů zasazujeme odraz naší individuality a sklízíme její dopady od individualit ostatních, stejně tak, jako když na zemi zaséváme a sklízíme konopí a pšenici, mrkev a brambory.

Jsme tedy zodpovědní za naše spojení s konstruktivními silami dobra nebo s rušivými silami zla.

Myšlenky a život

Ukázka z knihy Myšlenky a život, vydané v r. 1958 pod originálním názvem „Pensamento e vida“. Autorem je Chico Xavier, nadiktoval duch Emmanuel.