kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Oddělení duše od těla a LSD

kategorie: Rozhovory

Otázka - Podobá se stav, při kterém duše opustí tělo smrti? Máte sám zkušenosti s mimotělesnými stavy a s používáním LSD?

Odpověď - Mimotělesné zkušenosti jsou velice podobné stavům při smrti. To, co jsem měl možnost zažít pod vedením přátel duchů, bylo smrti velmi podobné.

V říjnu roku 1958 jsem o LSD slyšel poprvé a musím říci, že jsem s ním na tomto světě (pozemském světě) neměl žádnou zkušenost.

Stalo se to až jednoho dne. Už si nevzpomínám, kdy to bylo. Vzbudil jsem se ráno ve velmi pesimistické náladě, bez disciplíny a s nestřídmou myslí. Věřil jsem svému prožívanému neštěstí s všude jsem viděl obtíže. Jako bych měl na očích nasazené čočky, které obtíže prohlubovaly.

Zeptal jsem se ducha Emmanuela, který nás vede již mnoho let, zda bych nemohl mít tuto zkušenost s přáteli z Belo Horozonte. On mi řekl, že takovou zkušenost nepotřebuji a že mi poskytne lekci při první příležitosti v duchovním světě.

Když byla noc, dostal jsem se mimo své tělo. Přiblížil se ke mně Emmanuel a sdělil mi, že budu mít zkušenost, kterou jsem si přál.

Podal mi bílý nápoj ve skleničce (přirozeně to nebyla hmotná sklenička, ale mnohem jemnější hmoty) a řekl mi, že tekutina je alkaloid a zažiji podobnou zkušenost, jakou bych měl s LSD.

Nápoj byl hrozně hořký a poté, co jsem ho vypil, jsem se začal cítit velmi špatně. Měl jsem pocit, že mám noční můru. Viděl jsem kolem sebe monstrózní zvířata a lidi, kteří jako lidé nevypadali. Vzbudil jsem se s pocitem nevolnosti a strávil hrozný den.

V říjnu bývá v Brazílii obvykle mlha. Při pohledu na slunce jsem viděl plameny šlehající až do nebe a mlhu jsem viděl jako kouř při požáru. Všechno mě štvalo, rozhazovalo a ztrácel jsem nad sebou kontrolu.

V noci mi Emmanuel oznámil, že na zkušenosti, kterou jsem si přál se nepodílel jen alkaloid, ale také stav mé mysli, který byl alkaloidem zesílen. Nápoj pozměnil mé vnímání a vlastně jsem viděl venku to, co bylo součástí mého nitra.

Cítil jsem se bezútěšně a zoufale, prosil jsem o radu, jak opět dosáhnout svého klidu. Doporučil mi, abych se modlil, nemluvil a odebral se na klidné místo. Poté jsem měl vyhledávat možnosti, jak činit dobro druhým, abych se opět naplnil vibrací radosti.

Začal jsem navštěvovat opuštěné nemocné, všude jsem hledal vibrace sympatie a během pěti dní se mi podařilo rozptýlit ten hrozný stav v mé mysli. Šestého dne jsem již pocítil zlepšení. Temný mrak odešel a já jsem se cítil plný optimismu, životního pochopení a vnitřního míru.

Další noci mi Emmanuel řekl, že budu mít tu samou zkušenost. Měl jsem vypít ten stejný alkaloid v duchovním světě, který měl stejné účinky, jako na Zemi. Vypil jsem hořký nápoj a můj optimismus se proměnil v hlubokou radost, ve šťastné opojení.

Další noc jsem měl úžasné sny. Jako bych byl ve městě z křišťálu, jako by nebe bylo ze skla a světlo se odrázelo všude.

Vzbudil jsem se šťastný a šel jsem do kanceláře. Můj šéf vypadal jako anděl. Všichni moji kolegové byli prozáření světlem. Knihy vypadaly, jako by byly vázané krásnými kameny. Rostliny i zvířata zářili světlem. Přál jsem si všechny lidi obejmout, jako by byli všichni mou součástí. Nebyla v tom žádná sexuální myšlenka, jen pocit sounáležitosti.

Další čtyři dny byly stejné. Byl jsem ve stavu abnormální radosti. Emmanuel mi řekl: "Opět si byl ovlivněn alkaloidem. Tvůj vnitřní svět se zrcadlil okolo tebe. Chci ti proto říci, že je nutné být velmi obezřetný, protože lidský mozek je předurčen, aby zpracovával záležitosti týkající se lidského života, aby nás chránil a udržoval v rovnováze. Tak zvládneme nést břemeno životních událostí a zkoušek, které potřebujeme."

Také mi vysvětlil, že člověk má zodpovědnost za svůj duševní stav a jeho součástí jsou i jeho vlastní stíny.

Jestliže si velmi smutná osoba vezme LSD, propadne do hrozných stavů a netuší, jaké budou následky.

Pokud je příliš optimistická, může se stát velmi nezodpovědnou. Cítí se naprosto skvěle, ale je to pouze stav opojení, jež je neslučitelné s naší potřebou řešit lidské problémy a povinnosti.

Jsme zde proto, abychom plnili své úkoly namísto toho abychom si užívali vysněného nebe a nebo utíkali před peklem.

Došli jsme k závěru, že LSD nebo jakýkoliv jiný alkaloid, ať přírodní nebo synteticky vyrobený, působí zhoubně, pokud se Věda k tomuto problému nepostaví.


 

Tento rozhovor se konal 5. 8. 1969 ve městě Uberaba v duchovním centru "Comunhão Espirita Cristã" a byl vysílán na TV Tupi canal 4 ve městě São Paulo.
Otázky klade: Saulo Gomes
Odpovídá: Chico Xavier za vedení Emmanuela

Rozhovory

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 114. kniha s originálním názvem „Entrevistas”. Obsahuje rozhovory z televizních pořadů a rozhlasu, které se konaly v letech 1968 - 1971.