kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Pouť v evangeliu

kategorie: Mír a osvobození

Pokud jsi přijal evangelium jako požehnanou cestu ke svému zdokonalení, nezapomeň se k němu hlásit všude na celém světě.

Víra nám přináší útěchu, ale zavazuje nás k odpovědnosti, které nemůžeme uniknout.

Jsme vyslanci Ježíše, ať už jsme kdekoliv, jeho světelná záře odhaluje budoucnost.

Nezapomeň na podobné skutečnosti, aby se tvá duchovní zkušenost nesnížila na pouhé uctívání, které nic nepřináší.

Cesta je otevřená nám všem. Každý den dochází ke zjevení, abychom vykonali vznešené zasvěcení.

Jestli Pán sestoupil až k nám, abychom se povznesli a sdílel s námi temnou a hříšnou cestu, tak se ho naučme také vědomě zastupovat na nižších úrovních.

Ať budeš kdekoliv čelit nařčení, vnášej objasnění přátelským slovem.

Pokud spatříš něco zlého, snaž se konat dobro skrze svou schopnost pozvednout situaci na vyšší úroveň.

Pokud tě vyhledá smutek a beznaděj, rozsviť lampu své odvahy, překonej studený dech beznaděje a pokračuj v práci, kterou ti život svěřil.

Pokud tě vyhledá dětinskost, neopouštěj jí, protože upřímný křesťan umí dobře šířit slávu nekonečného dobra.

Pokud se setkáš s lehkomyslností, pomoz druhovi nasměrovat jeho myšlenky, aby získal rovnováhu, v níž spočívá naše víra navěky.

Pokud se tě snaží zahalit temnota, rozjasni se optimismem a láskou, jež pomáhají neustále v každém okamžiku.

Pokud je však lidský vyslanec dlouhodobě nucen k pochopení a toleranci, ohleduplnosti a vlídnosti, aby dodržel své závazky, je také Kristův vyslanec nucen jednat klidně a přívětivě.

Spolupracujme a pomáhejme, aniž bychom se chlubili nadřazeností.

Čím je jasnější naše světlo, tím je vyšší náš dluh vůči temnotě. Čím vznešenější jsou naše poznatky o dobru, tím naléhavější jsou naše povinnosti pomáhat obětem zla. Posel Krista je rukou evangelia.


 

Autor: Emmanuel

Mír a osvobození

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1996 jako 392. kniha s originálním názvem „Paz e Libertação”. Knihu nadiktovali Chico Xavierovi různí duchové.