Případ Augusto dos Anjos

kategorie: Pinga Fogo - první rozhovor

João de Scantimburgo: Nebyl text od Augusta dos Anjos, který jste napsal (automatickým písmem) pouhou inspirací vaší předchozí četby jeho knih?

Chico Xavier: V roce 1931, těsně před mým 21. rokem, zažíval duch Augusta dos Anjos (pozn. překladatele: Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos - brazilský básník, 1884 - 1914) velké problémy, když měl psát mým prostřednictvím. V této době jsem pracoval ve skladu a měl jsem také na starosti velkou zahradu s česnekem, protože česnek má velký ekonomický význam v mém rodném kraji. Po 18. hodině, což byl čas kdy jsem zaléval záhony, se mnou začínali hovořit duchové. Na ten čas jsem se velmi těšil, protože jsem se odpoutal od práce ve skladu a byl plně k dispozici duchům svých přátel. Tehdy mi začal diktovat báseň, která je v knize "Parnaso de Além Túmulo", což je má první mediálně napsaná kniha. Jmenuje se "Hlasy z temnoty". Začal hovořit svými krásnými a velmi technickými slovy, kterým jsem já s konví v ruce jen stěží rozuměl. A tak hovořil a říkal, že by rád diktoval na poli v tuto dobu, abych slyšel a chápal již během psaní, protože mám také schopnost psát jako slyšící médium. Měl jsem tehdy problém rozumět a Augusto se mnou mluvil takto: "Poslyš, chceš něco vědět? Budu psát, jak dokáži, ale tvá hlava to nepochopí." Báseň je uvedená v knize, tak jak mi jí uměl sdělit a je nesmírně krásná. Hovořil o fotonech, o barvách, o světech i o galaxiích. Jak jsem to vše mohl pochopit já, který jsem zaléval záhony česneku?

Pinga Fogo - první rozhovor

Večer 28. 6. 1971 byl pro São Paulo a celou Brazílii přelomem, protože tento den se poprvé živě vysílal pořad „Pinga Fogo” a vystoupil v něm Francisco Cândido Xavier, médium z Uberaby. Kniha obsahuje právě tento pořad v písemné podobě. Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 111. kniha.