kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Rozhlasový rozhovor s Chico Xavierem o blízkých událostech

kategorie: internet

Hlasatel: Nárůst populace na Zemi v dnešní době děsí mnoho lidí. Mohl by způsobit velkou katastrofu nebo je kontrolován přírodními zákony pod vedením vyšších duší?

Chico: Emmanuel říká, že se tato myšlenka rozšíří do všech oblastí lidského myšlení a bude stále důležitější. Všechny velké metropole se dnes živě zajímají o demografický problém. Měl by být prostudován do nejmenších podrobností, protože je známo, že každých 33 let se zdvojnásobí počet obyvatel na Zemi. Tato skutečnost musí být zvážena a prozkoumána ve prospěch budoucích generací. Nikoho tato věc nemusí děsit, protože jestliže se člověk bude chovat mírumilovně dalších 100 let a využije energie v oceánech, které jsou mu dosud neznámé, Země se postará o 40 miliard obyvatel.

Hlasatel: S takovým zvýšením populace a vývojem průmyslu souvisí jiný závažnější problém a tím je ekologie a znečištění, hlavně u vyvinutějších národů. Nebude mít znečištění katastrofální důsledky?

Chico: Emmanuel říká, že to je opravdu zásadní otázka. Znečištění okolo nás souvisí se znečištěním křesťanských myšlenek a názorů, čemuž ještě nevěnujeme pozornost. Kdyby jsme my, křesťané, chránili své duchovní hodnoty podle učení Ježíše Krista a podle jeho božských zjevení, znečištění přírody, měst a polí by nebylo takovou pohromou jako například v mnoha velkých městech. Kdybychom se respektovali tak jak říká zlaté pravidlo: "Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.", znečištění by ani nemohlo vzniknout. Protože celý průmysl, celé vzdělání, všechny sociální vztahy, všechny hodnoty, jsou podmíněny zlatými pravidly.

Herculano Pires: Zdá se mi, že to co právě Chico řekl, objasňuje předchozí odpověď. Řekl, že populace je pod kontrolou vyšších duchovních autorit, ale že také záleží na člověku samotném, zda bude spolupracovat. Populace tedy dál roste a člověk se s tím musí vyrovnat.

Hlasatel: Duchovní svět předvídá v příštích letech geologickou katastrofu, vysídlení kontinentů od duší, které jdou zpět ve vývoji? Co si myslí vaši duchovní přátelé, co by nám mohlo pomoci?

Chico: Přírodní katastrofy existovaly vždy, protože Země se stále ještě nachází v procesu tvorby. V Bibli je napsaná věta: "Bůh stvořil svět". Ale již neříká, kdy bude tento proces tvorby završen. Jsme svědky sopečné činnosti, zemětřesení, bouří, tajfunů, které ukončují životy a mění vzhled měst i národů. Toto se dělo vždy. Teď se jedná o přeměnu světa dle morálních zákonů. Tak, jak řekl Herculano Pires, člověk je povolán ke spolupráci se svým stvořitelem na Zemi, aby definoval duchovní život. Na planetě potom budou tyto definice zavedeny. Doufejme, že změny přijdou prostřednictvím vládních autorit, které vedou život lidu. Je nutné, aby si každý národ tvořil své zákony a nařízení, protože je každý formován svými procesy vzdělávání. To co je v jedné zemi správné, v jiné zemi být nemusí. Musíme doufat, že vlády, které vedou lid se inspirují Božími posly co se týče změn, které budou nutné pro mír a štěstí v lidských vztazích.

Hlasatel: Bude potřeba v člověku probudit nové psychické a mentální schopnosti? Objevila je parapsychologie z tohoto důvodu, nebo jednoduše našla schopnosti, které vždy člověk měl a projevoval?

Chico: Naši přátelé tvrdí, že parapsychologie našla duchovní hodnoty, které vždy existovaly, ale byly latentně skryté v lidské mysli. V současné době jsou lidé osvobozeni od manuální práce díky strojům, která je dříve zotročovala. I naše myšlení bude muset projít procesem osvobození z mnoha morálních zajetí a lidé se budou muset začít věnovat problémům, které se jich týkají. V této době je tedy člověk probouzen, aby vyřešil mnoho problémů. Je volán svým nitrem, aby přemýšlel o duchovním řádu. Z tohoto hlediska je parapsychologie velmi důležité hnutí pro nás všechny, bude-li vedeno spiritistickým průzkumem, které již dokázalo najít úspěšnou cestu k zodpovězení základních otázek života. Parapsychologie je druh obrovské dobře zpevněné cesty, která se snaží dospět na stejná místa jako spiritistická doktrína.

Herculano Pires: Rád bych připomenul, že již v roce 1857 Allan Kardec prohlásil, že objev spiritismu znamená novou fázi pro lidský vývoj. Nazval tuto novou fázi "psychologická éra". Zdá se mi, že teď jsme prošli psychologickou érou do spiritistické éry.

Hlasatel: Chico, věříte prohlášení Humberta de Campos (*) ohledně úlohy Brazílie v blízké budoucnosti? Je opravdu srdcem světa a Vlastí Evangelia?
(* Kniha "Brazílie, srdce světa, vlast evangelia" nadiktovaná Ch. Xavierovi v roce 1938)

Chico: Mnoho lidí tuto knihu interpretuje jako část vlasteneckých legend, bez přihlédnutí k současnému globálnímu pokroku. Ale my jsme přesvědčení, že Brazílie hraje velmi významnou úlohu v duchovním vývoji, protože ve skutečnosti křesťanství v Brazílii je úplně jiné než kdekoliv jinde na světě.

Herculano Pires: Promiňte mi, že vás přerušuji. S čím jste měl příležitost se setkat na svých cestách po Spojených státech a Evropě? Tvrdíte, že je skutečně rozdíl mezi křesťanstvím v Brazílii a v jiných zemích?

Chico: Ve všech zemích, které jsem v letech 1965 a 1966 navštívil, jsem zjistil rozdíl v porovnání s Brazílií. S bratrskou láskou a laskavostí, která tu mezi lidmi panuje, jsem se nikde nesetkal. Brazilec je především plný nesmírných citů, které se zdají být prosvětleny inspirací vyššího stupně. Podle mého spiritistického přesvědčení mohu říci, že je brazilský lid osvětlen duší Ježíše prostřednictvím dobrých duší, kteří nám pomáhají vytvořit duchovní zásobárnu, která zde bude i v budoucnu.

Hlasatel: Praktikuje se Spiritismus v některé ze zemí, kterou jste navštívil v takové míře jako u nás?

Chico: Na mnoha místech Anglie jsem se setkal se skupinami lidí zaměřených na dobro druhých a pracujících úplně zdarma a to zejména v oblasti duchovního léčení. Setkal jsem se s velkými skupinami médií zajímajících se jen o pomoc bližním a to bez přání cokoliv získat nazpět. Ale v jiných zemích jsme nenašli příznivé klima pro rozvoj Spiritismu v brazilském duchu a to ani ve Francii, odkud pochází spiritistické učení.

Herculano Pires: Rád bych zmínil jednu zvláštní věc, které se nevěnuje příliš pozornosti. Brazílie je první velkou západní zemí věřící v reinkarnaci. Myšlenka převtělování pronikla hluboko naší zemí, nejen vlivem Spiritismu, ale také díky náboženství afričanů, kteří sem byli přesídleni. Obtížně zde budeme hledat člověka, který by otázku reinkarnace přijímal negativně nebo proti ní bojoval. Je to velmi zvláštní, protože na západě byl v minulosti jen jeden národ věřící v reinkarnaci a tím byla Francie. Profesor Ian Stevenson zabývající se výzkumem reinkarnace, ve svém výzkumu řekl, že v Brazílii je reinkarnace pochopena velice přesně a přirozeně.

Chico: Omlouvám se, ale rád bych připomenul jednu Emmanuelovu poznámku. V roce 1965 jsem se ho ptal, kde jsou přátelé Allana Kardeca, kteří souzněli se spiritistickým učením ve Francii a s entuziasmem je dále šířily po celém světě. Na to mi odpověděl, že se v poslední čtvrtině 19. století přibližně 15 - 20 milionů těchto duší žijících v té době ve Francii reinkarovalo do Brazílie, aby zde upevnili hodnoty převtělování. V posledních 80-ti letech se v nás rozvinula taková láska k francouzské kultuře, že tisíce z nás známe velmi dobře francouzskou revoluci a vůbec nic nevíme o Marquêsovi de Pombal, portugalském králi, který vedl náš prvotní vývoj. Z psychologického hlediska jsou miliony rodilých brazilců žijících v Brazílii stále francouzi.

Hlasatel: Je nějaká zpráva v duchovním světě ohledně reinkarnace Kardeca zde v Brazílii nebo v jiné zemi?

Chico: Dodnes jsem neobdržel žádnou zprávu, že by se Allan Kardec narodil v Brazílii nebo jinde. Musím však říci, že u tak úctyhodné postavy našeho hnutí mám velkou obavu přijmout jakoukoli zprávu. Mám strach ze své slabosti, že nedokáži být médiem pro tak vysoké zprávy. Když se Allan Kardec objeví, sám na sebe upozorní svou velikostí.

Zdroj: http://www.odocumento.com.br/entrevista/chico-xavier-fala-sobre-a-reencarnacao-de-alan-kardec-no-brasil,4275

internet