Skleněná města, konec válečného období

kategorie: Pinga Fogo - první rozhovor

Saulo Gomes: Pan Luiz Lopes, kolega z TV-Globo se ptá: V této době lidstvo přihlíží vesmírnému souboji, v němž "Apolo 15" míří na Měsíc. Věří spirituální mistři Chico Xaviera, že současná civilizace bude moci komunikovat s civilizacemi jiných planet?

Chico: Odpověď bude podobná, jako jsme dali vážené tazatelce, která se ptala na příchod nové éry. Když se nám podaří nezačít vyhlazovací válku v příštích 50-ti letech, budeme moci doufat v mimořádný vývoj lidské vědy, začínající přistáním na Měsíci.

Emmanuel, který je zde říká, že když Kryštof Kolumbus chodíval prosit o pomoc na evropské královské dvory, aby mohl objevit kratší cestu do Indie. Nakonec se mu podařilo získat podporu až u Ferdinanda II. Aragonského a Isabely Kastilské, protože to ostatní považovali za naprosto neužitečné pro lidstvo a za plýtvání peněz.

Dnes však téměř po pěti stoletích víme, jaký to mělo význam. Nemůžeme ale obviňovat naše bratry, kteří míří na Měsíc za výzkumem, který by měl být považován za důležitý pro náš budoucí vývoj, neboť výdaje přispějí pro klid a mír ve společnosti a na Zemi. Pokud například nezačneme válku velkých rozměrů, může se stát, že člověk na Měsíci vytvoří město ze skla se stavbami podobným skleníkům, kde bude možné zřídit podpůrné body pro pozorování naší galaxie.

Taková města nejsou pro vědu jen snem a mohou být vytvořena s velkým sebeobětováním lidí. Na Měsíci se bude pravděpodobně získávat dusík a kyslík. Vzniknou tam továrny na hliník a tvorbu skla z umělé hmoty pro výstavbu takovýchto vědeckých staveb. Pravděpodobně bude na samotném Měsíci nalezena voda. A snad budeme mít možnost komunikovat s jinými společenstvími naší Galagie. Takže definitivně uzavřeme období bojů ve vývoji lidí na Zemi, protože pochopíme, že jsme součástí univerzální rodiny a nejsme jediným světem, který vytvořil Bůh.

Sám Ježíš, kterého ctíme jako našeho Pána a Učitele, řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků!" Proto si musíme cenit klidu a míru mezi lidmi, respektu ke všem s maximální úctou ke vědě, abychom mohli využívat těchto dobrodiní i v budoucnosti, která je blíž než si myslíme, pokud si to zasloužíme.

Pinga Fogo - první rozhovor

Večer 28. 6. 1971 byl pro São Paulo a celou Brazílii přelomem, protože tento den se poprvé živě vysílal pořad „Pinga Fogo” a vystoupil v něm Francisco Cândido Xavier, médium z Uberaby. Kniha obsahuje právě tento pořad v písemné podobě. Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 111. kniha.