kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Sny

kategorie: Rozhovory

Otázka - Když se duše odpojí od těla během spánku, dokáže si vzpomenout na minulé životy? Jaká je vaše osobní zkušenost?

Odpověď - Často se to může stát, my ale potřebujeme jít morálně více kupředu, abychom získali mnohem jasnější pochopení. Takto to alespoň vidím u sebe.


 

Otázka - Proč máme tak málo vzpomínek na to, co se děje během snu?

Odpověď - Duchovní přátelé říkají, že jen velmi málo vtělených duší má schopnost uchovávat vzpomínky ze snů, protože nepřipravené bytosti by takové vzpomínky mohly způsobit škodlivé a nepotřebné otřesy.


 

Otázka - Může mít člověk během běžného spánku druhou rodinu - jednu v hmotném světě a druhou v duchovním?

Odpověď - Zajímavá myšlenka, se kterou ale nemůžeme souhlasit. Co se týká lidské rodiny, měli bychom se jí věnovat během vtělení s největší pozorností, jak je to jen možné.


 

Otázka - Mohou zlý duchové (schopní člověka posednout) mnohem lépe útočit na své oběti během spánku? Jaká je nejlepší zbraň proti podobným vlivům?

Odpověď - Jak ve spánku, tak v bdění je nejlepší obranou proti takovým útokům naše neustálá práce pro dobro bližních. Tím získáváme duchovní sílu, která povznáší naši duši a činí jí nezranitelnou proti útokům od našich méně šťastných bratrů a sester.


 

Otázka - Co způsobuje nadměrnou a bezdůvodnou žárlivost jednoho z manželů? Může to být díky zkušenostem s jiným partnerem během spánku?

Odpověď - Myslíme, že ne. Nicméně vyjímečně jsou takové případy možné. Žárlivost vždy vzniká majetnickou láskou, když máme nešťastné přesvědčení, že ti druzí patří výhradně nám a ne Bohu. Bůh představuje nekonečnou životní Moudrost, která nás spojuje s těmi, kteří jsou pro nás nejprospěšnější a nebo nejpotřebnější.


 

Otázka - Čerpá vtělená duše během spánku spirituální energie, které jí pomáhají k udržení tělesné rovnováhy? Může dojít k tomu, že málo hodin spánku některým lidem způsobí problémy v organismu?

Odpověď - Ano, dobří Duchové nám říkají, že sny jsou stále nesmírně velkou neprobádanou oblastí v lidském životě. Je nám přisouzeno zkoumat a studovat odkud při nich příležitostně čerpáme ty nejdůležitější poznatky pro náš život na Zemi.


 

Tento rozhovor se konal 20. 11. 1971 ve městě Uberaba v duchovním centru "Comunhão Espirita Cristã".
Otázky klade: Salvador Gentile a Elias Barbosa
Odpovídá: Chico Xavier za vedení Emmanuela

Rozhovory

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 114. kniha s originálním názvem „Entrevistas”. Obsahuje rozhovory z televizních pořadů a rozhlasu, které se konaly v letech 1968 - 1971.