Spojení

kategorie: Mediální setba

Spirituální komunikace není jen výsada mediálních schopností.

Myšlenky jsou společným jazykem a činnost aktivního mozku je centrem neustálého vlnění, jsme ve spojení s tím, co poutá naši pozornost.

Duše, která se momentálně nachází v procesu vývoje, je řízena třemi specifickými faktory: zkušeností, podněty a inspirací.

Zkušenost je souhrnem našich vlastních myšlenek.

Podnět je událost, která nás přinutí myslet.

Inspirace je souhrnem cizých myšlenek, které přijmeme nebo hledáme.

--

Tak, jako jsi denně nucen zabývat se potřebami fyzického těla, myslí se například výživa a hygiena, jsi také neustále zván věnovat se spirituálním výzvám, které tě obklopují.

Jedna kniha, stránka, věta, přednáška, návštěva, zpráva, náhodná událost nebo jakýkoli nepatrný zážitek, ač se ti nezdá důležitý, se může stát tichou předzvěstí následování určitého druhu zájmu nebo záležitosti.

Každé stvoření, které se ještě nevydalo cestou morální očisty, je podobné cestovateli na moři odkázanému řídit se směrem vln.

Získáš různé myšlenkové podněty od všech možných inteligencí, ať inkarnovaných nebo neinkarnovaných, které jsou s tebou v souladu. Budou se tě snažit ovlivnit prostřednictvím nespočetných myšlenkových vln nesoucích v sobě nekonečnou paletu myslenek Lidstva. Hledáš-li však spojení s Kristem, nezapomeň z jaké dálky září.

Použitím Evangelia jako kompasu víme přesně, kde se nachází dobro a zlo, což je důvodem, proč každý z nás disponuje možnostmi ovládat svou vůli a je na naší odpovědnost, nač se naladíme.

Mediální setba

Kniha vznikla v roce 1960 a o rok později byla vydána jako 66. kniha. Obsahuje 90 přednášek na různá témata, jež se konaly v centru „Comunhão Espírita Cristã”. Autorem přednášek je Emmanuel a zapsal je Chico Xavier.