Ukázka z kapitoly O intelektu

kategorie: Utěšitel

Otázka - Může se lidská duše pozvednout k Bohu jen prostřednictvím morálního vývoje, bez přispění intelektu?

Odpověď - Cit a moudrost jsou dvě křídla, která povznáší lidskou duši k nekonečné dokonalosti.

V omezeném prostředí planety Země jsou obě tyto schopnosti klasifikované jako morální a intelektuální pokrok. Měli bychom vědět, že obě jsou při vývoji nepostradatelné, zvláště proto, že zkoumáme hodnoty, které jsou světu vlastní. Je nutné prohlásit, že první je důležitější, než druhá, protože intelekt bez morálky může vést při opakované zkušenosti k nesčetným pádům, protože morální vývoj představuje nejdůležitější podstatu vývojových energií a nikdy ho nebude dostatek.

 

Otázka - Mohli bychom se dozvědět o výši našich intelektuálních schopností?

Odpověď - Intelektuální schopnosti člověka na Zemi jsou příliš omezené ve srovnání s vysokými schopnostmi spirituální osobnosti nezávislé na hmotě. Díky reinkarnaci se zastíní všechny dřívější úspěchy vtěleného Ducha. V tomto stínu spočívá množství mlhavých vzpomínek, vrozených schopností, četné zkušenosti, přirozené i spontánní hodnoty, které nazýváte podvědomím.

Běžný člověk je částečným ztělesněním metafyzického člověka, kterému se znovu vrátí to, co získal v minulosti po splnění zkoušky nebo mise požadované jeho morálním stavem v mechanismu boží spravedlnosti. Avšak nedostatek intelektu u vtěleného člověka zapříčiňuje jeho konkrétní situace, charakterizovaná nutností hořkých zkoušek.

Lidský mozek je křehký a nedostatečný systém, kde pokleslý Duch musí uskutečnit svou práci. Představte si dutinu lebeční, kde jsou mikroskopické buňky sužovány potřebou kyslíku, bez kterého se neobejdou ani na zlomek vteřiny. Proudy krve, které je zaplavují, křehkost vláken, která je spojují o velikosti spojů sto tisícin milimetru. Tak získáte přesnou představu o nedostatečnosti myslícího aparátu, který má člověk moudrý k dispozici na Zemi a tvoří s ním své pyšné závěry.

 

Otázka - Jak je v současnosti nahlíženo ve spirituálním světě na intelektuální úroveň na Zemi?

Odpověď - V moderní době způsobuje úpadek rozklad intelektuálních hodnot na planetě Zemi. Současná generace se oddává domýšlivosti, připisuje sama sobě ty nejvyšší zásluhy na poli pozitivního myšlení a způsobuje svým neospravedlnitelným odloučením od citu rozsáhlou nerovnováhu vývoje planety.

Vzdělání se na Zemi nikdy tak snadno nešířilo tak, jako dnes díky vývoji grafického umění. Předtím se ve velkém nešířili kniha ani časopisy. Tisk je však téměř vždy nástrojem pro šíření fám a centrem ekonomického zájmu jednotlivce, zatímco jen málokterá kniha, týkající se důležitých životních otázek, dosáhne bez bohatství úspěchu.

Utěšitel

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1941 jako 13. kniha s originálním názvem „O Consolador”. Autorem je Emmanuel, učitel Chico Xaviera. Kniha je napsaná formou otázek a odpovědí a rozdělená do tří částí - třech aspektů spirituální doktríny - Věda, Filozofie a Náboženství.