Ukázka z kapitoly O životě a učení

kategorie: Utěšitel

Otázka - Může existovat inteligence bez spirituálního vývoje?

Odpověď - Raději to nazvěme "lidská inteligence bez citového vývoje", protože tato nerovnováha mezi citem a rozumem způsobuje bolestivou skutečnost světa. Největší chybou lidských bytostí je, že se snaží ovládnout jen inteligenci a zapomínají na skutečné hodnoty srdce na cestě životem.

 

Otázka - Je chyba, že se člověk živí zvířecím masem?

Odpověď - Pozření zvířecích vnitřností je chyba s nesmírnými následky, ze které pochází mnoho zlozvyků a závislostí v lidském stravování. Podobné situace jsou politováníhodné. Pokud bytost skutečně potřebuje přísun určitých vitamínů, mohou být tyto výživové hodnoty nalezeny v produktech rostlinného původu, bez nutnosti jatek a mrazíren.

Nicméně, musíme také vzít v úvahu zájmy ekonomického aparátu a kolektivní rovnováhu, kde si mnoho pracovníků vydělává na svůj denní chléb. Jejich práce nesmí být zničena ze dne na den, protože by to znamenalo vážná nebezpečí. Budiž nám útěchou pohled do budoucnosti, na které s úsilím pilně pracujeme, díky které přijdou nové časy a člověk na Zemi se bude moci vyhnout stravě složené z tělesných pozůstatků svých nižších bratří.

Utěšitel

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1941 jako 13. kniha s originálním názvem „O Consolador”. Autorem je Emmanuel, učitel Chico Xaviera. Kniha je napsaná formou otázek a odpovědí a rozdělená do tří částí - třech aspektů spirituální doktríny - Věda, Filozofie a Náboženství.