Vodnář, nádherná éra podmíněná mírem

kategorie: Pinga Fogo - první rozhovor

Hele Alves: Ráda bych se dozvěděla odpověď na následující otázku: "Duchové říkají, že se lidské bytosti neustále rodí, aby se dál vyvíjeli. Jiné duchovní proudy, jako např. teosofisté nebo mesianisté také říkají, že se nacházíme na prahu nesmírně krásné epochy, což je období Vodnáře, ve kterém bude lidstvo velmi šťastné. A chtěla bych se Vás proto zeptat: Jestli máme více než deset staletí vývoje a jsme na prahu éry, kdy u lidské bytosti dojde k mimořádnému vývoji, jak potom vysvětlujete násilí v dnešním světě, jako např. válku ve Vietnamu a násilí konzumní společnosti. To podle mého názoru nepředstavuje významný vývoj lidstva."

Chico Xavier: Všechny tyto jevy, jak říká Emmanuel, který je přítomen, charakterizují období transformace, ve kterém se nacházíme. Říká, že to, co náš přítel materialista nazývá příroda, je pro nás věřící synonymem Božského projevu. Bůh tvoří přírodu, Bůh tvoří život, ale člověk - muži a ženy této planety mohou jen měnit Boží stvoření. Nacházíme se na prahu mimořádné doby, pokud budeme společně schopní jí důstojně přijmout. Pokud ty nejvyvinutější státy naší planety odolají tlaku svých vlastních problémů, aniž by vyvolaly ničivé střety, jako např. vyhlazovací válku, která by měla nepředvídatelné důsledky pro všechny na Zemi, pak budeme svědky neobvykle krásné doby pro člověka. Dále říká, že dostaneme úlevu od nejtvrdší práce na planetě, abychom se dále více věnovali duševnímu vzdělávání na základě informací o vesmíru, které budou nesmírnou výhodou pro dobro lidstva.

Ale má to podmínku. Podmínkou je zachování míru. Pokud se budeme navzájem podporovat, navzájem se milovat a pokud budeme následovat Ježíšova přikázání, zavládne tato éra pravděpodobně v příštím tisíciletí. Nevíme však, zda to bude na začátku, uprostřed nebo na konci. Třetí tisíciletí nám tedy slibuje mnoho krás, ale za předpokladu, že lidstvo dokáže, že si to zaslouží. V opačném případě se budeme muset vrátit téměř na nulu a začít znovu od začátku.

Pinga Fogo - první rozhovor

Večer 28. 6. 1971 byl pro São Paulo a celou Brazílii přelomem, protože tento den se poprvé živě vysílal pořad „Pinga Fogo” a vystoupil v něm Francisco Cândido Xavier, médium z Uberaby. Kniha obsahuje právě tento pořad v písemné podobě. Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1971 jako 111. kniha.