Vývoj

kategorie: Odpovědi

Otázka - Proč se stále více zaměřujeme materiálně a opomíjíme duchovní stránku?

Odpověď - Současný člověk je zaslepen technologiemi, jež používá. Uvěřil propagandě, že je to cesta ke štěstí. Když si pořídíme nějakou věc, nekupujeme si řešení na skutečné problémy duše, jako je zklamání, úzkost, samota a další.

Nicméně to neznamená, že máme žít v bídě, nebo přestat používat rozumně materiální výrobky vytvořené člověkem díky jeho inteligenci a práci.

Produchovnit se znamená zaměřit svůj život na cestu Světla, s láskou k bližnímu a dobročinností jak materální, tak spirituální. Je to také snaha krotit své nejnižší pudy a nechat růst Božství v nás samých.

 

Otázka - Liší se osvícení od duchovního vývoje? Jestliže se snažíme o rovnováhu, uvidíme své chyby jasněji?

Odpověď - Ano, osvícení je rozdílné od vývoje, protože vede k duchovnímu vývoji. (pozn. překladatele: Osvícení není cílem. Osvícením duchovní vývoj nekončí.)

Když musíte projít dlouhou kamenitou cestu, nebude snažší, když bude osvětlená? Nebude se cestujícímu zdát cesta kratší a méně únavná, když uvidí její konec?

Osvícení nám jen ukazuje správný směr, kterým máme jít, ale od samotné cesty nás neušetří. Abychom udrželi vnitřní rovnováhu, stačí se jen držet osvětlené cesty, ačkoliv kameny čas od času zraňují naše chodidla. Odoláme-li pokušení hledat zkratky v temnotě, protože se nám kameny zdají moc velké, budeme na konci cesty odměněni duchovním vývojem.

 

Otázka - Zabývá se Spiritismus hledáním lásky nejvyššího významu? Jsou nutné neustálé zrody k vyvinutí ducha až k Absolutní Lásce? Potřebuje duch pro svůj vývoj prožít některý z životů v bídě?

Odpověď - Duch se rodí do bezútěšných podmínek, když si to záslouží. Předtím ale prosí o příležitost k nápravě dluhu z minulosti. Příležitost dostane v případě, bude-li shledán schopným překonat překážky v nové existenci. Neúspěch ho ale čeká jen v případě, když se zachová stejně jako v předchozích životech a nevyužije svých schopností.

V jiných případech duch zvolí zrození do těžkých podmínek jako misi, kde zdolává těžkosti, aby pomohl ostatním ve svém okolí. Toto je případ největších objevitelů léků v medicíně nebo velkých vynálezců atd.

Lidskost se obvykle nejvíce rozvíjí, když se objeví problémy, jež člověka nutí hledat nové cesty.

 

Otázka - Souvisí duchovní vývoj jen se současným životem vtěleného ducha, nebo se pojí s dřívějšími zkušenostmi z jiných životů?

Odpověď - Stupeň duchovního vývoje nesouvisí se současným chováním, ale hluboce zrcadlí dřívější životy. Je nejdůležitější stále pracovat na Setbě Dobra, aby budoucí životy probíhaly ve vyšší morální úrovni.


 

Odpovídá: Chico Xavier za vedení Emmanuela

Odpovědi

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1995 jako 382. kniha. Název v originálu je „PLANTÃO DE RESPOSTAS - PINGA FOGO II”. Obsahuje rozhovory z televizního pořadu Pinga fogo z roku 1971. Kniha je přepisem otázek a odpovědí, které v pořadu zazněly.