kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Vzdělání

kategorie: Myšlenky a život

Ukázka byla uvedena ve druhém čísle časopisu Spiritart 2021/2

Více zde

 

Kristus nám řekl: „Tak ať vaše světlo září ...(1)

A on sám, Božský Mistr, je naším Božským světlem v planetárním vývoji.

Předpokládalo se v minulosti, že Pánovo doporučení bylo ve formě kázání, které bylo vytvořeno vně tehdejší běžné náboženské praxe, a to ve formě školy, kde se lidé shromažďovali, aby se poučili o jeho názorech.

Dnes si však uvědomujeme, že by Ježíšovo ponaučení mělo být uskutečňováno každý den za všech okolností.

Dnešní pozemská věda sama uznává, že je světlo přítomné všude.

Řádně prostudované lidské tělo již není soudržnou hmotou, ale druhem energetického těla strukturovaného do nekonečně malých částic, které se navzájem přitahují a odpuzují explozemi světla viditelnými pod mikroskopem.

Chemie, fyzika a astronomie ukazují, že pozemský člověk žije v říši křižované paprsky světla.

Uvnitř této majestátní energetické říše máme mentální paprsky, které usměrňují prvky, jimiž je vyjádřen život.

Naše myšlenky vytvářejí realitu, kterou kolem sebe bytost vnímá prostřednictvím jemných vln, v obvodech akce a reakce v čase, což lze ověřit jako foton, který je uvolňován svým luminiscenční základem, který jej vytváří, a putuje prostorem určitou rychlostí a udržuje tak oslnivou krásu stvoření.

Lidská mysl je zrcadlem světla, které vyzařuje paprsky, asimiluje je a odráží.

Toto zrcadlo je však víceméně uvězněné v temných stínech nevědomosti, jako cenný drahokam zasazený do štěrku v jeskyni nebo do křivolaké stěny v propasti. Aby bylo možné zachytit nebeské světlo a vydávat ze sebe vlastní třpyt, je nezbytné se oddělit od temnoty díky brusičské práci.

Proto vidíme vzdělání jako nutnost pro všechny bytosti.

Pamatujme, že Věčný dobrodinec ve svém slovním ponaučení upevnil varování, na které se odkazujeme:

„Tak ať vaše světlo září.“

To znamená, že světelný potenciál našeho ducha musí svítit v plné velikosti.

A takového úspěchu lze dosáhnout pouze vzděláváním, které nám zajistí náležitou očistu.

Vzdělání však spolu s tříbením inteligence a s vnitřním zdokonalováním se, zvyšováním znalostí a laskavosti, moudrosti a ctnosti, nebude dosaženo pouze silou poučení, která přichází zvenčí, ale vědomým žitím tohoto učení, aniž by nás to jakkoliv omezovalo, může osvobodit a očistit srdce a v něm vytvarovat krystalicky čistou tvář duše, která je schopná odrážet vznešenost vyššího života a následně proměnit mozek ve vzácnou elektrárnu vyšší energie, vysílající odrazy krásy a vznešenosti.

 

___

1 Matouš, 5,16 - Poznámka od duchovního autora.

 

Emmanuel

Myšlenky a život

Ukázka z knihy Myšlenky a život, vydané v r. 1958 pod originálním názvem „Pensamento e vida“. Autorem je Chico Xavier, nadiktoval duch Emmanuel.