kolekce

Všech 12 knih

2550 3000

sleva 15%

kolekce

Zrození a znovuzrození

624 780

sleva 20%

kolekce

Příběh

833 980

sleva 15%

kolekce

Otázky a odpovědi

863 1015

sleva 15%

Zrcadlo života

kategorie: Myšlenky a život

Ukázka byla uvedena v první čísle časopisu Spiritart 2021/1

Více zde

 

Mysl je zrcadlem života, který je všude kolem.

Pod Kristovou záštitou se na Zemi pozvedá směrem k Bohu; je jako surový diamant, který je vytahován z temného lůna země a pod vedením brusiče postupuje k velkoleposti světla.

U primitivních bytostí se objevuje pod hromadou instinktu, v lidských duších se objevuje mezi iluzemi, které inteligenci překvapují, a u zdokonalených duší se projevuje jako vzácný briliant zobrazující Božskou slávu.

Když ji studujeme ze své duchovní pozice, ve které se nacházíme, ohraničeni mezi živočišností a andělstvím, nabízí se nám chápat ji jako naše probuzené vědomí ve vývojovém rozsahu, ve kterém můžeme použít své získané znalosti.

Nazveme-li ji zrcadlem života, chápeme, že srdce je její tváří a mozek je centrem jejích vln, vyrábějící sílu, která vším hýbe, vše vytváří a vše transformuje, ničí a přetváří k vytříbení a zdokonalení.

Ve všech oblastech vesmíru proto vibruje vzájemný vliv.

Všechno se pohybuje a obnovuje na základě principů vzájemné závislosti a reakce.

Vyzařování dává počátek citu.

Cit utváří myšlenku.

Myšlenka určuje postoj a slovo vede k činu.

V podobných projevech jsou počátky příčin, ze kterých vznikají větší události, které fungují jako chlopně postupného zapomnění, a nebo jako nástroje osvobozující existenci.

Nikdo nemůžeme v prostředí, ve kterém žijeme, překonat svou vlastní mysl; dokážeme však společně přijímat vyzařování ostatních v rámci naší omezené schopnosti zachycení.

Nikdo nestojí mimo tuto neustálou výměnu.

Žijeme ve světě myšlenek a emocí, které vysíláme, odrážíme a přijímáme. Kvůli nim stagnujeme a jsme fascinováni věcmi, které nás dočasně zotročují, a prostřednictvím nich přijímáme obnovující se příval sil, které nás vedou k očištění a pokroku.

Odraz našich myšlenek je základem našeho života.

Tvorové se vzájemně odrážejí ve Stvoření, které odráží cíle Stvořitele.

 

Emmanuel

Myšlenky a život

Ukázka z knihy Myšlenky a život, vydané v r. 1958 pod originálním názvem „Pensamento e vida“. Autorem je Chico Xavier, nadiktoval duch Emmanuel.